Boerenlandvogels

De biologische melk van Weerribben Zuivel is nu extra goed voor boerenlandvogels!
 
De biologische melk van Weerribben Zuivel voldoet vanaf half maart 2017 aan strenge criteria voor boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland.
Onze zuivel mag daarom vanaf die datum dan ook het logo van Vogelbescherming Nederland dragen. Wat hebben boerenlandvogels te maken hebben met zuivel? Veel! Door schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen, die op de boerenerven en in weilanden broeden en hun voedsel zoeken. Daardoor wordt er in de Nederlandse weides steeds minder gefloten. “Zorg voor Rijke weides en red de boerenlandvogel”, zegt Vogelbescherming Nederland daarom. Weerribben Zuivel is het daarmee eens. Samen met Vogelbescherming Nederland zorgen wij voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen onze koeien heerlijk kunnen grazen maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen.
In een periode van 5 jaar gaat het aantal hectare weidegrond dat voldoet aan de strenge normen van Vogelbescherming omhoog van 20 naar 33%. Maatregelen die wij nemen zijn stimuleren van kruidenrijk grasland, vernatting, behoud en herstel van streekeigen landschapselementen en broedgelegenheid op en rondom het erf. En wat denk je …….. Hiermee worden weidevogels en andere boerenlandvogels gered!
BewarenBewaren
ZuivelNL is de projectfinancier. 
vogelbescherming melkpak
BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

Heb je ons halfvolle melk pak al gezien? Naast de "Schenk Aandacht" campagne in de winkels hebben we ook weer een leuke win-actie. Met als motto "Pakje Kijker" maak je, door aanmelden voor onze nieuwsbrief op de actiepagina, kans op één van de 10 verrekijkers van de vogelbescherming.

Verder kun je op deze pagina meer lezen over de verschillende boerenlandvogels en over ons Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zo vind je een aantal leuke weetjes over de grutto, de kievit, de turreluur en andere vogels uit onze prachtige regio. En we hebben gratis fiets- en wandelroutes die je leiden langs onze bloemrijke weides en prachteige natuur. Zo kun je de boerenlandvogels met eigen ogen en misschien met verrekijker  aanschouwen. De routes kun je onder aan deze pagina vinden en gratis downloaden. Veel plezier en we hopen dat je nu met nog meer liefde onze melk schenkt. Goed voor de boerenlandvogels, goed voor de natuur en heerlijk voor jezelf!

Groeten uit Weerribben Wieden,
Naam Klaas de Lange links 


Bewaren
vogels

Onze regio telt tal van boerenlandvogels. Wil je meer over deze vogels weten klik dan op de button en vlieg naar de vogelpagina ...

Boerenlandvogels
BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

Adres

Weerribben Zuivel BV
Veldhuisweg 9
8362 VB Nederland (Overijssel)
Tel. 0527 29 25 29
contact@weerribbenzuivel.nlSamen Sterk

logo-Natuurmonumenten staatsbosbeheer-logovogelbescherming nederland